Sözlükte "mürüvvet" ne demek?

1. Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri gibi olaylardan duyulan mutluluk, sevinç.
2. Yiğitlik, mertlik.
3. İyilikseverlik, cömertlik.

Son eklenenler

say